Construcció

Actuem com a constructor tradicional si el client ens ho demana, ocupant-nos de tota la gestió del personal, industrials i subcontractes per assolir la finalització del projecte en els terminis establerts i amb la màxima qualitat. Disposem de les cobertures i assegurances necessàries per cobrir qualsevol incidència i protegir els nostres clients.

El nostre sistema de treball fa que les decisions preses a l'obra amb les direccions facultatives i amb les propietats siguin fermes i immediates, evitant passar per aprovacions d’instàncies superiors que dificulten l’agilitat a empreses massa grans.