Gestió d'obres

Gestionem les seves obres i projectes des de l’inici, analitzem múltiples ofertes per a l’elaboració del pressupost ajustat a les necessitats del client. Realitzem el seguiment continu de l’obra, tot revisant les ofertes i confeccionant els contractes perquè vostè, com a propietari, se’n pugui despreocupar.

Li oferim un sistema de comunicació constant sobre l'evolució, respectant els terminis compromesos i amb la màxima qualitat.