L'equip de Clar

El fonament més sòlid d'una obra
és el seu equip humà

Ricard Ferrer

Ricard Ferrer Clar

Enginyer de Camins, Canals i Ports amb més de 20 anys d'experiència en construcció de tot tipus d'obres. Va iniciar la seva carrera professional en una empresa multinacional italiana establerta a Barcelona i es va incorporar més tard com a responsable tècnic a l'empresa constructora familiar, en la qual ha dirigit obres de construcció d'habitatges, hotels, oficines, equipaments públics, etc.

Desenvolupa estudis com a analista de promocions immobiliàries per a la captació d'inversors, realitzant el seguiment dels projectes des de la compra del solar fins al lliurament de claus.

Amb una alta capacitat de treball ha desenvolupat projectes a l'estranger per a grups inversors.