L'equip de Clar

El fonament més sòlid d'una obra
és el seu equip humà

Col·laboradors

clar colaboradores arquitectos tecnicos clar colaboradores decorador interiores

Per al bon desenvolupament dels projectes comptem amb una àmplia varietat d’empreses i equips col·laboradors que ens ajuden a dur a terme qualsevol tipus de treball :

 • Moviments de terres
 • Estructures de formigó
 • Estructures d'acer
 • Obra de paleta
 • Instal·lacions
 • Fusteria de fusta
 • Fusteria d'alumini i PVC
 • Cobertes
 • Revestiments
 • Acabats
 • Arquitectes i arquitectes tècnics
 • Decoradors