L'equip de Clar

El fonament més sòlid d'una obra
és el seu equip humà

Ana Ferrer

Ana Ferrer Clar

Llicenciada en Disseny d'Interiors, ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector de la construcció, dirigint i gestionant obres d'edificació, hoteleres i industrials amb equips pluridisciplinars.

Amb alts dots per a la direcció d'equips, s'enfronta a cada nou projecte amb una clara visió dels objectius.

El seu nivell de compromís amb la qualitat i la seva metodologia de treball fan que el resultat final obtingut en les obres superi les expectatives dels nostres clients.